Botanická zahrada Brno 2015

04.03.2018

Tradiční prodejní výstava v Botanické zahradě Brno se konala již podevatenácté, výstavu navštívilo 1 690 osob,
což je největší návštěvnost v historii. Musím vyzvednout realitu, že ptáci jsou ve výstavních klecích, a proto je
dána možnost si ptáky prohlédnout a porovnat jejich kvalitu. Většina chovatelů odcházela spokojená, protože
se jim podařilo sehnat kvalitní ptáky pro svůj chov.

V pátek byla výstava tradičně navštívena chovateli za účelem nákupu alitního chovatelského materiálu - a nutno podotknout, že v letošním roce bylo z čeho vybírat, protože zde byli ptáci špičkových chovatelů našeho klubu K1 Brno, kteří dosáhli velmi dobrých výsledků na mezinárodních výstavách na Slovensku v Kežmarku a v rakouském Linci. Expozice morčat na této výstavěyla již druhým rokem, protože v roce 2014 se osvědčila jako zajímavá pro veřejnost, především pro děti. Součástí expozice byl i mluvící papoušek,
amazoňan jménem Polly, který byl rovněž středem pozornosti, zvláště dětí, se
kterými komunikoval. Dále zde byla pěkná expozice velkých papoušků ve voliérách naší mladé chovatelky Kožíškové. V menších voliérách
byli malí papoušci v různých mutacích a další exotické ptactvo jako zebřičky,
rýžovníci a podobně. I v této expozici byla většina exponátů prodejná.
Ze strany návštěvníků byla výstava opět hodnocena velice kladně. Trvalou realitou je, že výstava flóry a fauny láká a z estetického
hlediska zanechává u návštěvníků trvalý dojem. Jakákoliv jiná výstava pořádaná v různých sálech se nemůže této rovnat. Na dobrý průběh výstavy má velký vliv i kvalitní spolupráce s personálem botanické
zahrady. Je nutné dodržovat režim mezi jednotlivými odděleními skleníků, protože některé mají teplé klima, jiné naopak studené.
Těmto požadavkům přizpůsobujeme i umístění jednotlivých ptáků. Je třeba brát ohled na teplé a vlhké prostředí některých skleníků,
jež někteří ptáci nesnášejí. V roce 2016 chceme rozšířit výstavu o expozici
terarijních zvířat, protože návštěvnost ovlivňuje rozmanitost různých exponátů.
Terarijním zvířatům bude prostředí skleníků vyhovovat a jejich umístění se může přizpůsobit klimatu jednotlivých skleníků. Výstavu
chceme rovněž prodloužit: je plánována na dobu od 11. do 20. 11. 2016.

                                                                              text a foto: JUDr. Rudolf Kocián