Články
Naši členové napsali

Výsledky 23. mistrovství Speciální organizace chovatelů barevných a postavových kanárů, evropského ptactva a kříženců K1 Brno.

Genetika

17.03.2018

Málokterý chov zvířat je tak obsáhlý, poučný a přitom tak uspokojující jako chov kanárů. Chovem těchto ptáků je více než pouhá záliba. Nestačí vědět kde a jak mají být umístěni jak se mají krmit je potřeba mít dostatek teoretických znalostí znát potřebnou genetiku.

Čížek ohnivý je jediný čížek, který má červenou barvu. Ostatní čížci, a je jich velká řada, jsou zelenožlutí s příměsí černé barvy. Čížek ohnivý pochází z Venezuely a Kolumbie. Mezi oběma pohlavími je zřetelný rozdíl,

Tradiční prodejní výstava v Botanické zahradě Brno se konala již podevatenácté, výstavu navštívilo 1 690 osob,
což je největší návštěvnost v historii. Musím vyzvednout realitu, že ptáci jsou ve výstavních klecích, a proto je
dána možnost si ptáky prohlédnout a porovnat jejich kvalitu. Většina chovatelů odcházela spokojená, protože
se jim podařilo...

Článek o bílých kanárech jsem se rozhodl napsat z toho důvodu, že tito kanáři jsou v našich chovech zastoupeni jen v minimálním množství. Je to možná dáno větší náročností na chov pro jejich specifikum. Dominantně bílé kanáry nemůžeme pářit mezi sebou pro smrtící faktor a recesivně bílým kanárům musíme dodávat vitamin A, který si neumí vytvořit.