Genetika

17.03.2018

 Málokterý chov zvířat je tak obsáhlý, poučný a přitom tak uspokojující jako chov kanárů. Chovem těchto ptáků je více než pouhá záliba. Nestačí vědět kde a jak mají být umístěni jak se mají krmit je potřeba mít dostatek teoretických znalostí znát potřebnou genetiku.

 Pokud tyto znalosti chovatel nemá odchovy jsou problematické popřípadě náhodné a nebo vůbec žádné. Toto nemůže skutečného chovatele který má snahu na dalším vývoji a šlechtění kanárů uspokojovat. Většina ale získává své zkušenosti a vědomosti samy místo aby stavěli na tom čeho dosáhli jiní po několik desetiletí. Nemá tedy smysl tyto vědomosti získávat dlouholetými pokusy. Ale stává se i nejzkušenějším chovatelům že to prostě nejde. Zkušený chovatel ale přece jenom vyloučí několik základních chyb. Aby těchto chyb a zklamání bylo co nejméně je třeba se seznámit a nechat si poradit od zkušených chovatelů kteří jsou již prověřeni. Jsou úspěšní na výstavách mají vytvořen svůj ucelený kmen.

Největších chyb se dopouštějí chovatelé kteří si pořídí jednoho kanára od jednoho chovatele a druhého například v Itálii. Každý pták pochází s jiného kmene bit' biologicky stejní ptáci ale ve svém genetickém základu velmi vzdálených. Proto je dobré začít s ptáky od úspěšného chovatele s tím že s námi bude počítat i v příštím roce. Nemůžeme počítat že nám prodá své nejlepší ptáky nebo vítěze výstav to také není nutné i ptáci méně kvalitní vzhledem jsou geneticky hodnotní. Chovám kanáry dvacet pět roků, ale chovný kmen se mi podařilo vytvořit po deseti rocích nakupoval jsem ptáky v zahraničí ale hlavně od domácích chovatelů protože tito měli díky omezenému dovozu v minulosti kmeny dosti příbuzné. V klubu K-1 Brno jsem od roku 2008 za tuto dobu se mi podařilo získat na největších speciálních výstav několik úspěchů. Specializuji se na lipochromové červené kanáry. Bohužel v současné době získat kvalitní chovné ptáky je v česku trochu problém je to také tím že několik dobrých chovatelů činnost již ukončilo a mladí chovatelé nejsou. Proto nakupuji ptáky v zahraničí ovšem není to záruka že ti to ptáci donesou záruku. Nakupuji pouze samce které prvním rokem zkouším na omezený počet samic jestli že potomstvo nese kvalitu potvrdím si tohoto samce příbuzenskou plemenitbou s těchto ptáků si vytvořím kmen samic a na tyto používám samce z první generace samic. Abychom se alespoň v základech seznámili z genetikou, naukou o dědičnosti a proměnlivosti musí se dědičné faktory zaznamenávat a dále o chovu uvažovat. Vzhledem k dědičnosti může být vzhled kanára (fenotyp) ovlivněn krmením. Faktory AB-intenzivní a neintenzivní mění nejen vzhled ptáka, ale ovlivnuje více nebo méně stav jeho opeření a dále výsledky chovu.

                                                                                                text: Radomil Novák