O nás
Informace o naší organizaci

Od roku 2015 je naše organizace nově začleněna do organizací ČSCH a název
je následující: Český svaz chovatelů, Speciální organizace chovatelů barevných,
postavových kanárů, evropského ptactva a kříženců K1 Brno. Organizace již není
klubem, ale speciální organizací spadající přímo pod ÚOK Praha.

Vznik organizace je datován od roku 1981. Od samého počátku sdružovala pouze

chovatele kanárů a kříženců, protože chovatelé evropského ptactva byli sdružováni
ve specializované organizaci v České Lípě. Později byla tato organizace zrušena a část
chovatelů přešla do naší organizace. Chovatelé evropského ptactva v současné době
na držení svého ptactva musí na každého jedince vlastnit oprávnění k držení. Na své
odchovy musí každoročně požádat příslušný odbor životního prostředí o vydání tohoto
osvědčení. Označení jedinců patřičným rodovým kroužkem je samozřejmostí. Tato
skutečnost mnoho chovatelů od vyřizování dokladů odrazuje a proto je evropského
ptactva v České republice stále nedostatek a získat určité jedince z této fauny
je problematické.

Chovatelé kanárů, které organizace sdružuje, chovají kanáry postavové, nabízející širší
množství plemen. U postavových kanárů je původ vzniku nejistý a nelze čerpat
z historických dokumentů. V 17 století se pak datuje vznik prvních anglických plemen
a to Lizard a London Fancy. Později vznikala další plemena postavových kanárů.
U barevných kanárů vznikaly jednotlivé druhy postupně. Původní divoký kanár
má pouze žlutou, zelenou, hnědou a černou barvu. Pak nastal velmi důležitý moment.
Zakřížením čížka ohnivého do kanárů a následným šlechtěním vznikl tolik žádaný
červený kanár, který je i v současnosti velmi oblíben. Momentálně v kategorii
barevných kanárů je registrováno přes 300 výstavních tříd. Orientace v těchto
výstavních třídách může být pro oko zkušeného chovatele nelehká.
V naší organizaci je v současné době registrováno celkem 66 chovatelů z celé České
republiky a 3 členy ze Slovenska. Organizace zajišťuje pro své členy jako vrchol chovné
sezóny specializovanou výstavu, kde mezi sebou mohou jednotliví členové porovnat své
celoroční výsledky chovatelské činnosti. Na této výstavě jsou vystavováni u barevných
a postavových kanárů pouze jedinci odchování v příslušném roce, tedy mladí ptáci.
U evropského ptactva a kříženců mohou být vystaveni ptáci i dvouletí a to proto,
že plná barevnost se u některých jedinců projeví až ve druhém roce života. Na našich
výstavách se hodnotí pouze barva a postava. Zpěv je posuzován u samostatného
plemene kanárů, které sdružuje organizace zpěvných kanárů, kde se hodnotí pouze
zpěv.

Věřím, že vás prohlídka výstavy a jednotlivých druhů kanárů zaujme a možná se někteří
z vás rozhodnou věnovat se chovu kanárů a rozšíří naši členskou základnu.